Kalasääsken Hi Enya

Enya2 enja Enya3 Enya 4 Enya_mor 2014-10-12 16.36.53 2014-11-02 13.37.00Vår nye stjerne som ble hente heim fra Finland i sommer, 2014. Enya kom fra et meget jevn kull med 6 søsken. Enya og bror Loke ble begge med til Norge, og det blir spennende å følge disse to framover. Det er svært gode jaktlinjer bak Enya og Loke.