Fossmyras Rambo

Rambo ble solgt til NINA, men har hatt sitt faste tilholdsted i Sørli. Tanken rundt Rambo var å benytte den til spesialsporer på rovvilt og da spesiellt bjørn. Rambo har deltatt på mange sporkurs og takler dette areidet godt. Har jakter i tillegg elg. Rambo er ikke vist på utstilling