Kull 1

Kull 1, født 03.07.2008

 

Ved første kull benyttet vi SJCH Lapinkairan Astok S65864/2004 A.

Astok er en meget god jakthund med mange gode prøver og mange gode jaktdager. Astok er en rolig og trygg hund med meget godt gemytt og normal størrelse.

Kullet ble 7 valper, 5 hanner og 2 tisper. En tispe og en hanne ble solgt til Finland. De øvrige er solgt i Norge. Pr 31.12-2010 er tre fra dette kullet HD røntget A. Alle valpene raporteres med god jaktlyst, og vi forventer flere fra kullet stiller på jaktprøver. Flere har deltatt på utstillinger og sporprøvekurs.

Avlsdata for Lapinkairan Astok

 

Astok_elg_big

Astok sammen med sin eier Lars Öderyd fra Gellivarre.

Astok sammen med sin eier Lars Öderyd fra Gellivarre.