Leveringsklare valper.

Det er det kun kort tid før valpene er leveringsklare. Vi starter utlevering av valper til helga, 10. april. Da er første kullet nesten  8 uker gamle. Kull to blir klar for levering helga etter. Alle valpene har utviklet seg veldig bra og er jevne både i størrelse og psyke. Alle er trygge og sosiale og gleder seg til å komme til nye eiere. Pr. 06.04 er 4 valper etter kullet til Hero og Enya ledige.2015-03-29 11.06.06 2015-03-29 11.08.37

  • Date:apr 2015
  • 2015-03-29 11.08.37
  • 2015-03-29 11.06.06
  • 2015-03-29 11.03.55