Vedrørende kull på Enya

Vedrørende kull på Enya

Medio desember 2014 har desverre Hero tjuvparret var unge Hi Enya. Dette skulle ikke være mulig ut fra da vi oppdaget første dag som Enya blødde, men desverre har vi bommet. Enya viste lite at hun kunne være drektig før inntil ca 14 dager før nedkomst. Vi tok henne da til veterinæren og fikk konstantert 6 eller 7 valper via røntgen. Det ble da diskutert med veterinæren hvorvidt hun skulle få bære fram valpene eller ikke, men veterinæren var klar på at det var  etiske uakseptabelt å avslutte svangerskapet på dette tidspunktet. Enya nedkom med 7 valper 20. mars og har vist at hun er en meget dyktig mor som steller og mater sine små med stor kjærlighet og respekt.

Vi ønsker å framstå som en seriøs oppdretter og var aldri i tvil om at vi selv ville anmelde dette forholdet til Etisk råd i Norsk Kennel Klubb. Dette ble gjort omgående etter at kullet ble født og vi fikk 3.mars svar fra NKK der de sier følgende.

«Dersom en tispe som er for ung pares, blir det håndtert som et brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett, uavhengig av om det er en tjuvparing eller ikke.

Brudd behandles av en gruppe som består av 2 representanter fra Registreringsavdelingen og 2 fra Helseavdelingen. Første gang et brudd skjer, så vil normalt tispa bli ilagt en avlskarantene, lengden vil avhenge av hvor ung hun er, og oppdretter vil få en kraftig advarsel. Ved gjentatte brudd vil saken oversendes Disiplinærkomiteen, men det gjøres altså normalt ikke første gang et brudd skjer, så sant det ikke er et alvorlig brudd. I tillegg så tilkommer et saksbehandlingsgebyr på kr xx
 
 Det du gjør er å registrere kullet på vanlig måte. Du vil da få beskjed om at tispa er for ung og at det er et brudd på reglene. Du vil få spørsmål om å forklare årsaken til at tispa er for ung. Du kan i forklaringen skrive kort at det var en tjuvparing og henvise til e-posten som du har sendt til NKK. Saken blir da oversendt til gruppen som behandler disse sakene, og utfallet vil trolig bli som beskrevet over. Du bør beregne litt ekstra tid til registrering.
 
NKK ser selvsagt alvorlig på at reglene brytes, og særlig når det er snakk om veldig unge tisper. Men vi har forståelse for at uhell kan skje selv den beste, og derfor får det ikke store konsekvenser første gang det skjer.
 
Gjør som jeg har beskrevet over, så ordner det seg.
 
Lykke til med valpene! »
Vi var aldri i tvil om å ta denne saken til NKK, selv om vi får en advarsel og en ripe i lakken. Legger ut denne info slik at alle skal kunne vite at vi ikke har underslått noen informasjon rundt omstendigheten, men selv tatt kontakt med NKK og informert om saken.